Struktura O.T.O.
 

Struktura O.T.O., podobnie jak wolnej masonerii oraz starożytnych szkół misteriów, opiera się na ustrukturalizowanym ciągu inicjacji na poszczególne Stopnie. W trakcie inicjacji O.T.O. wykorzystuje alegorię i symbolikę, aby instruować kandydata co do ostatecznych misteriów Egzystencji, a co za tym idzie, asystować w odkrywaniu jego prawdziwej Natury.

Stopnie O.T.O. podzielone są na trzy Szczeble lub „Triady”: Eremity, Kochanka i Człowieka Ziemi.

Wszystkie kobiety i mężczyźni, którzy są pełnoletni, wolni i o nienaruszonej reputacji, posiadają nieodwołalne prawo do osiągnięcia pierwszych trzech stopni O.T.O. „Trzy stopnie” tak naprawdę odnoszą się do wszystkich stopni Triady Człowieka Ziemi, albowiem Minerval uważa się za prolog do I°, natomiast IV° i P.·.I.·. uważa się za uzupełnienie Stopnia Trzeciego.

Stopnie Człowieka Ziemi odpowiadają symbolice czakr i etapom Kundalini Jogi.

 
 

Ponadto w dramatyczny sposób reprezentują one wędrówkę jednostki przez wieczność. Podczas 0° Ego, błądzący Bóg przyciągany jest do Układu Słonecznego. Na I° Dziecko doświadcza Narodzin. Na II° Kobieta lub Mężczyzna doświadcza Życia. III° przedstawia Śmierć Jednostki, a IV° przedstawia świat poza Śmiercią, chwalebny stan Inicjowanego. Na stopniu P.·.I.·. Inicjowany w symboliczny sposób osiąga ostateczną Perfekcję i cały cykl ulega Anihilacji.

Ze wszystkich powyższych Etapów podczas Wędrówki jedynie II° nie przedstawia pojedynczego krytycznego doświadczenia. Nas jednak interesuje całe bogactwo Życia, dlatego też wszystkie Stopnie ponad P.·.I.·. mają na celu badać aspekty II° i instruować w tym, jak żyć. Jest bowiem wręcz niemożliwe, by w jednej inicjacji nawet w najprostszy sposób nakreślić nauki Inicjowanych dotyczące Życia. Rytuały i lekcje V°-IX° stanowią zatem instrukcje dotyczące mistrzowskiego opanowania Życia. Nawiązują one do hermetycznej filozofii, kabały, magiji i jogi; mają na celu przygotować kandydata do technik magii seksualnej najwyższych Stopni O.T.O.

O.T.O. posiada aktywne ciała na całym świecie i wydaje periodyki w wielu językach.

 
 
STOPNIE I SZCZEBLE W O.T.O.
 
Trzecia Triada, czyli Triada Człowieka Ziemi
 
Minerval (M)
Człowiek i Brat (M.)
II° Mag (M. .)
III° Mistrz i Mag (M.·.)
IV° Perfekcyjny Mag (P.·.M.·.) i Kompanion Świętego
Królewskiego Łuku Enocha
  Perfekcyjnie Inicjowany lub Książę Jeruzalem (P.·.I.·.)
 
Rycerz Wschodu i Zachodu (R.·.W.·.Z.·.)
(poza wszelkimi triadami)
 
 
Druga Triada, czyli Triada Kochanka
 
Suwerenny Książę Różokrzyża oraz Książę Pelikana i Orła
  Książę Czerwonego Orła, Członek Senatu Rycerzy
Hermetycznych Filozofów
VI° Znamienny Rycerz (Templariusz) Zakonu Kadosz
i Kompanion świętego Graala
  Wielki Inkwizytor, Członek Wielkiego Trybunału
  Książę Królewskiego Sekretu
VII° Wielce Znamienity Suwerenny Wielki Inspektor
Generalny, Członek Najwyższego Wielkiego Kolegium
 
 
Pierwsza Triada, czyli Triada Eremity
 
VIII° Perfekcyjny Arcykapłan Iluminatów
  Arcybiskup Iluminatów
IX° Inicjowany w Sanktuarium Gnozy
Rex Summus Sanctissimus
 
© Ordo Templi Orientis 2008 - 2018