Publikacje

Wydawnictwo Academia Masonica

 
W.A.M. Wydawnictwo Academia Masonica
 
Academia Masonica stanowi oficjalną naukową instytucję polskiej sekcji Ordo Templi Orientis. Jednym z celów, dla którego została powołana jest stworzenie bogatego i rzetelnie przygotowanego zaplecza z materiałami źródłowymi w polskim przekładzie, pomocnych w prywatnych studiach członkom zakonu. Podsekcje tej instytucji to między innymi Internetowa Biblioteka Academia Masonica (IBAM), czyli zbiór tekstów w języku polskim dostępny jedynie członkom O.T.O. oraz Wydawnictwo Academia Masonica (WAM), którego oferta dostępna jest wszystkim zainteresowanym.
 
Obecnie oficjalnym dystrybutorem naszych publikacji jest wydawnictwo Lashtal Press.
 
Zapraszamy do regularnego odwiedzania tej strony celem zapoznania się ze stale uaktualnianą ofertą wydawniczą.
 
Bafomet XI
Liber DCXXXIII. De Thaumaturgia.

Tekst na temat etycznych podstaw magicznej praktyki, głównie w odniesieniu do taumaturgii, czyli cudotwórstwa. Wskazuje na istotne zasady przydatne wszystkim aspirantom pragnącym zgłębiać Królewską Sztukę.

Mistrz Therion
Liber CL. De Lege Libellvm.

Tekst napisany w formie natchnionej epistoły opisuje cztery główne filary Prawa Thelemy: Wolność, Miłość, Życie i Światło. Liber CL zabiera czytelnika w niezwykłą podróż po szczytach ekstatycznej i mistycznej prozy, przy czym przedstawia praktyczne techniki medytacyjne umożliwiające wgląd w rzeczywistość thelemy, naturę ludzkiej egzystencji i śmierci.

Liber Al vel Legis
czyli Księga Prawa.

Główny tekst magiczno-filozoficznego systemu zwanego thelemą. Crowley, który otrzymał objawienie tekstu Księgi Prawa w 1904 r. w Kairze pisał, iż „godzi ona kosmologiczne koncepcje, które przekraczają czas i przestrzeń z konwencjonalnymi i historycznymi punktami widzenia. Wpierw postuluje bezwarunkową Prawdę, lecz zaraz potem stwierdza, iż ‘magiczna formuła’, czyli system zasad, na której bazuje jej część praktyczna nie jest prawdą absolutną, lecz charakteryzuje ją relatywizm względem ziemskiego czasu objawienia. Wielką zaletą księgi jest to, iż nie rości sobie obłudnych praw do tego, iż rozwiąże wszystkie problemy ludzkości; po prostu wskazuje na jeden z etapów ewolucji.”

Mistrz Therion
Liber 837. Prawo wolności.

Napisany w formie epistoły tekst Aleistera Crowleya jest komentarzem na temat społecznych aspektów zawartych w Księdze Prawa.

Bafomet X°
Liber 106. O śmierci.

Pamflet wydany przez polską sekcję Ordo Templi Orientis zawierający epistołę napisaną przez Aleistera Crowleya, w której autor odnosi się do problemu eschatologii z thelemicznego punktu widzenia. Tekst zawiera medytacje i instrukcje dotyczące śmierci, oparte na kosmogonii Księgi Prawa.

Aleister Crowley
Liber XV. Msza Gnostycka.

Pierwsze autoryzowane przez O.T.O. wydanie tekstu Mszy, wzbogacone o uaktualnioną listę świętych gnozy, krytyczne wprowadzenie omawiające wszystkie wydania Liber XV za życia Crowleya, a także zachodzące pomiędzy nimi różnice, oraz dwa dodatki z informacjami ułatwiającymi odprawienie ceremonii.

L. Bathurst IX°
Liber LII, Manifest O.T.O.

Liber LII stanowi jeden z tak zwanych tekstów założycielskich O.T.O. Podsumowuje różne linie wtajemniczenia, na podstawie których powołano do życia ów zakon. Manifest ten niewątpliwie należy zaliczyć do kanonu źródłowego O.T.O., tworzącego aspekt konstytucyjny zgodny z wizją, jaką Bafomet (A. Crowley) przedstawił na łamach tak zwanego błękitnego „The Equinox”.

Czytaj fragment >

Bafomet XI°
Liber 101. List otwarty do tych, którzy pragną wstąpić do Zakonu

Epistoła napisana przez Aleistera Crowleya, w której autor przedstawia obowiązki oraz przywileje członków zakonu. Ten posiadający niemal konstytucyjny wymiar tekst powinien być studiowany nie tylko przez członków O.T.O., ale przez wszystkich tych, którym bliskie są idee Uniwersalnego Braterstwa opierającego się na idei wolności; Liber 101 podaje bowiem najlepsze i dokładne wytyczne dotyczące tworzenia thelemicznego społeczeństwa.

Czytaj fragment >

Mistrz Therion
Khabs am Pekht

Epistoła Aleistera Crowleya napisana do jego„magicznego syna” Fratra Achada. Tekst pomaga spojrzeć na O.T.O. i prace tego zakonu z perspektywy organizacji świeckiej. Na przestrzeni kilku stron Crowley zdołał zawrzeć wiele interesujących analogii pomiędzy organizacją działającą na planie materialnym z prawami magicznymi, a także podać kilka praktycznych instrukcji dotyczących rozwoju swej woli w oparciu o przekaz zawarty w Księdze Prawa. Tekst napisany w stylu dzieł Mistrza Eckharta i wyraźnymi śladami stylu wiktoriańskiego.

Czytaj fragment >

Franz Hartmann IX°
Mysteria Mystica Maxima. Pierwsza instrukcja

Autor był aktywnym członkiem niemieckiej gałęzi O.T.O. i znany jest ze swych działań na rzecz ruchu teozoficznego. Powstanie Pierwszej instrukcji poprzedza zakonne reformy przeprowadzone przez Crowleya i Reussa; reformy, które zharmonizowały jego historyczne zasady z nurtem 93. Tekst Br. Hartmanna przedstawia idealistyczny obraz O.T.O. jako „społeczności światła” i ujawnia ślady stylu wiktoriańskiego, charakterystycznego dla wczesnych dokumentów innych grup, takich jak Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku, czy Towarzystwo Teozoficzne. Ciekawy dokument z perspektywy historycznej.

Czytaj fragment >

Fr Akhem Sekher
Mniejszy Rytuał Pentagramu. Tekst wraz z komentarzami.

Akademickie kompendium na temat praktyki rytuału pentagramu opisujący go z perspektywy historycznej, hermetycznej i lingwistycznej. Tekst omawia takie zagadnienia, jak historia rytuału pentagramu w kontekście egzegezy biblijnej i hermetycznej, cele przyświecające praktyce, symbolika pentagramu, wypędzenie i przywołanie w sztuce magii, korelacje poszczególnych elementów z Drzewem Życia, znaczenie wyobraźni i wizualizaji, teoria i praktyka poszczególnych części składowych rytu, boskie Imiona i ich kabalistyczne znaczenie oraz gematria, archanioły - ich pochodzenie, historia, etymologia imion, efekty praktyki i wiele innych. Do tekstu dodano apendyksy, na które składają się: Tabela wybranych korespondencji odpowiadającym czterem żywiołom, Uwagi dotyczące rytuału pentagramu autorstwa A. Crowleya, a także jego wiersze: Pałac świata oraz Pentagram.
Publikacja przeznaczona jedynie dla członków Ordo Templi Orientis.

Bafomet XI°
Liber CXCIV. Zarządzenie dotyczące konstytucji Zakonu

Jeden z najbardziej wpływowych dokumentów, kształtujących wizję O.T.O. Aleistera Crowleya, który sugerował swym uczniom medytować nad jego treścią, albowiem uważał, iż studiując zawartą w nim strukturę zakonu można odkryć w jaki sposób najlepiej zarządzać własnym życiem.

Czytaj fragment >

Bafomet XI°
Czym jest wolna masoneria

Esej napisany przez Aleistera Crowleya, a podpisany jego magicznym mottem, opisuje główne motywacje, jakie kierowały nim przy zrekonstruowaniu rytuałów inicjacyjnych O.T.O., przesłanki odpowiadające za jego istnienie, a także wprowadza w strukturę poszczególnych stopni.

Czytaj fragment >

 
© Ordo Templi Orientis 2008 - 2018