Fragment

Mysteria Mystica Maxima.
Pierwsza instrukcja

Niewiele ludzi wie o istnieniu starożytnego zakonu mędrców, których celem jest ulepszanie i duchowe uwznioślanie ludzkiej rasy poprzez pokonywanie grzechu oraz wspomaganie mężczyzn i kobiet w ich wysiłkach mających na celu zdobycie mocy do odkrycia prawdy. Ów zakon istniał już w zamierzchłych i prehistorycznych czasach, manifestując swą aktywność zarówno sekretnie, jak i otwarcie pod rożnymi nazwami i w różnej formie. Wywołuje społeczne i polityczne rewolucje, lecz z drugiej strony stanowi gwarant wybawienia w czasach zagrożenia i nieszczęścia. Zawsze stoi na straży sztandaru wolności przeciw tyranii, w jakiejkolwiek formie by się nie przejawiała, zarówno klerykalnej jak i politycznej; przeciw społecznemu despotyzmowi i uciskom każdego rodzaju. Wszyscy mądrzy i oświeceni ludzie należą do owego tajemnego zakonu z racji swej natury, ponieważ nawet jeżeli nie znają się nawzajem, jednoczy ich wspólny cel i starania oraz praca pod przewodnictwem jednego światła prawdy. Do tego świętego towarzystwa nie można dopuścić nikogo, dopóki ten sam doń nie wejdzie dzięki cnocie swej wewnętrznej iluminacji. Ten, kto raz weń wstąpił, nie może zostać wykluczony, dopóki sam się nie wykluczy poprzez niewierność wobec swoich zasad pogwałcenie prawd, których nauczył się poprzez własne doświadczenie.

Każda światła osoba jest tego świadoma, jednak tylko niewielu wie, iż istnieje zewnętrzna, namacalna organizacja ludzi, którzy odnalazłszy się na prawdziwej drodze do samowiedzy chętnie dzielą się swym doświadczeniem i służą jako duchowi przewodnicy dla tych, którzy pragną wkroczyć na tę ścieżkę i szukają wsparcia. Osoby, które są wystarczająco rozwinięte duchowo, by doświadczyć świadomie komunii z wielkim duchowym bractwem, będą nauczane bezpośrednio przez ducha wiedzy. Ci, którzy będą wciąż jednak potrzebowali zwyczajnej rady i wsparcia, uświadczą ich w zewnętrznej organizacji owego zakonu. W kontekście duchowego aspektu sekretnego zakonu, jeden z braci powiada:

„Nasza społeczność istnieje od pierwszego dnia stworzenia, gdy bogowie wypowiedzieli święty rozkaz: ‘Niech się stanie światłość!’ i będzie trwała aż do końca czasu. Jest to społeczność dzieci światła, które żyją w świetle i w nim osiągnęły nieśmiertelność. W naszej szkole instruowani jesteśmy bezpośrednio przez boską wiedzę, niebiańską oblubienicę, której posiada wolną wolę i która na swe potomstwo obiera tych, którzy są jej oddani. Tajemnice, których jesteśmy nauczani obejmują wszystko, co można wiedzieć o Bogu, Naturze i Człowieku. Każdy mędrzec, jaki kiedykolwiek istniał, był studentem naszej szkoły, bowiem bez posiadania wiedzy żaden człowiek nie stanie się mędrcem. Wszyscy studiujemy tylko jedną księgę, księgę natury, w której zawarte są klucze do wszelkich tajemnic i wszyscy robimy to w jedyny możliwy sposób – poprzez doświadczenie. Naszym miejscem spotkań jest Świątynia Ducha Świętego przenikająca cały wszechświat; łatwa do odnalezienia dla wybrańców, a ukryta przed wzrokiem profanów. Naszych tajemnic nie można sprzedać za pieniądze, lecz przekazujemy je za darmo każdemu, kto potrafi je przyjąć.”
 
© Ordo Templi Orientis 2008 - 2017