Fragment

L. Bathurst IX°
LIBER LII, MANIFEST O.T.O.

Wydano na polecenie:
Bafometa XI° O.T.O., Hiberniae Ionae et Omnium Britanniarum,
Rex Sumus Sanctissimus

Pokój, tolerancja, prawda; salutacje ze wszystkich wierzchołków trójkąta; szacunek dla Zakonu. Do wszystkich zainteresowanych: Pozdrowienia i Szacunek.

Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem.

1. O.T.O. jest zakonem skupiającym inicjowanych, którzy posiadają mądrość i wiedzę następujących organizacji:

 1. Gnostyckiego Kościoła Katolickiego.
 2. Zakonu Rycerzy Ducha Świętego.
 3. Zakonu Iluminatów.
 4. Zakonu Świątyni (Templariuszy).
 5. Zakonu Rycerzy Świętego Jana.
 6. Zakonu Kawalerów Maltańskich.
 7. Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego.
 8. Ukrytego Zakonu Świętego Graala.
 9. Hermetycznego Braterstwa Światła.
 10. Świętego Dziedzicznego Zakonu Różokrzyża.
 11. Zakonu Świętego Królewskiego Łuku Enocha.
 12. Dawnego i Pierwotnego Rytu Masonerii (33 stopni).
 13. Rytu Memfis (97 stopni).
 14. Rytu Mizraim (90 stopni).
 15. Dawnego i Uznanego Szkockiego Rytu Masonerii (33 stopni).
 16. Masońskiego Rytu Swedenborga.
 17. Zakonu Martynistów.
 18. Zakonu Sat Bhai, i wielu innych równie godnych zakonów.

Lista ta nie obejmuje A∴A∴, którego czcigodne ciało zawarło z O.T.O. bliskie przymierze.

O.T.O. nie narusza w żaden sposób przywilejów autoryzowanych ciał masońskich.

2. Rozproszenie sekretnej wiedzy dotyczącej mądrości doprowadziło do jej zaginięcia. Jednakże przywódcy wszystkich wymienionych powyżej zakonów postanowili przeobrazić i scentralizować swą działalność w taki sam sposób w jaki białe światło po rozszczepieniu przez pryzmat może zostać przywrócone.

O.T.O. ucieleśnia wiedzę wszystkich orientalnych zakonów, których wysoce inicjowani przywódcy cieszą się szacunkiem w każdym państwie tego świata.

 
© Ordo Templi Orientis 2008 - 2017