Fragment

Liber CXCIV
Zarządzenie dotyczące konstytucji Zakonu

1. Oto konstytucja opisująca sposób zarządzania naszego świętego Zakonu. Studiując jego zrównoważony system możesz odkryć w jaki sposób najlepiej zarządzać własnym życiem. Jak pewne rzeczy stanowią wyobrażenie innych, tak człowiek jest niczym innym jeno mapą wszechświata, a społeczeństwo odzwierciedla to w innej skali.

2. Nasz święty Zakon posiada jedynie trzy prawdziwe stopnie, o których napisano w Księdze Prawa: Eremity, Kochanka i Człowieka Ziemi.

3. Dla wygody stopnie te oddzielono od siebie i stworzono zeń trzy triady.

4. Trzecia triada składa się ze stopni od Minervala do Księcia Jeruzalem. Minerval stanowi wprowadzenie do pierwszego stopnia, te zaś, które następują po trzecim stopniu są jemu podległe. Tym oto sposobem Człowieka Ziemi tworzą trzy stopnie, które stanowią Jednię.

5. Człowiek Ziemi nie bierze udziału w zarządzaniu Zakonem, bowiem nie został jeszcze wybrany, by poświęcić swe życie tej służbie. W naszym Zakonie władza oznacza nic innego jeno służbę. Człowiek Ziemi znajduje się w podobnej sytuacji jak rzymscy plebejusze za czasów Meneniusza Agrypy z jedną istotną różnicą: każdy Człowiek Ziemi jest zachęcany i – co więcej – oczekuje się od niego, iż wykona on następny krok w swym rozwoju. Ludzie Ziemi wybierają spośród siebie cztery osoby, dwie kobiety i dwóch mężczyzn, którzy reprezentują ogólne nastroje Zakonu, służą dniem i nocą Najwyższemu Ojcu i świętemu Królowi. Muszą posiadać drugi stopień i zgłosić się do tej służby na końcu ceremonii wprowadzającej na ten szczebel. Ich służba trwa jeden rok i w tym czasie nie mogą osiągnąć kolejnego stopnia. Tym sposobem otrzymują oni pierwszą lekcję dotyczącej naszej głównej zasady, która powiada, iż honor jest wynikiem wyrzeczenia.

 
© Ordo Templi Orientis 2008 - 2017