Fragment

Bafomet XI°
Liber 101. List otwarty do tych, którzy pragną wstąpić do Zakonu

Epistoła Bafometa do Sir George’a Macnie Ownie, znamienitego i oświeconego Arcykapłana i Arcybiskupa Areopagu VIII°, Wielkiego Generalnego Skarbnika, Kustosza Złotej Księgi, Prezydenta Komitetu Publikacyjnego O.T.O.

Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem.

Zasugerowano nam, iż osoby pragnące przyłączyć się do naszego Zakonu uznają często, iż opłaty oraz subskrypcje są zbyt wysokie. Dzieje się tak z twej winy, albowiem nie udaje się Tobie wyjaśnić im na czym polegają korzyści, jakie oferuje Zakon. Z tego też powodu wręczamy Tobie ów list z prośbą, byś rozesłał go wśród członków Zakonu, a także wysłał go do tych profanów, którzy są godni członkostwa. Treść tego dokumentu opisuje obowiązki i przywileje dotyczące szczególnie członków niższych stopni O.T.O., a także omawia kwestie czysto praktyczne na poziomie materialnym. Dla wygody przypisaliśmy je do dwunastu niebiańskich domów, ale także ponumerowaliśmy z pomocą liczb, głównie z myślą o tych, którym obca jest znajomość gwiazd. List rozpoczyna opis obowiązków Braci, chociaż dla członków naszego Zakonu obowiązek jest przywilejem, więc tak naprawdę trudno je od siebie oddzielić.

OBOWIĄZKI BRACI

PIERWSZY DOM

1. Nie ma prawa poza Czyń wedle swej woli. Bracia powinni studiować codziennie Wolumin Świętego Prawa, albowiem odnajdą w nim porady dotyczące tego, jak najlepiej realizować tę wolę.

DRUGI DOM

2. Prywatna kiesa każdego Brata powinna być do dyspozycji każdego członka Zakonu, który znajduje się w potrzebie. W sytuacji, w której jeden prosi, a drugi odpowiada pozytywnie kryje się jednak pewne niebezpieczeństwo. Jeśli ten pierwszy naprawdę znajdowałby się w potrzebie, nie prosiłby o pomoc, albowiem tym sposobem zraniłby swą dumę. Jeśli decyduje się prosić, wówczas otwieramy drzwi dla żebraków, oszustów i wierutnych kłamców wszelakiej maści, którzy nie są godni miana prawdziwego Brata. Brat, który posiada jednakże świeckie dobra musi wspomóc tych członków, z którymi zna się osobiście. Powinien przewidywać ich potrzeby i wychodzić im na przeciw w tak mądry, życzliwy i delikatny sposób, jakby spłacał wobec nich jakiś dług. Pomoc zostanie udzielona w dyskretny sposób, a dzięki temu otrzymujący ją odczuje permanentną, a nie chwilową ulgę.
3. Wszyscy Bracia powinni gorliwie wnosić opłaty na rzecz loży w wyznaczonym terminie. Jest to kwestia nadrzędna nawet względem jakichkolwiek innych finansowych niezbędnych wydatków.

TRZECI DOM

4. Bracia powinni gorliwie głosić Prawo Thelemy. Powinni używać właściwych pozdrowień we wszystkich listach oraz w rozmowach nawet z obcymi.
5. Powinni ochoczo odpowiadać na wszystkie zebrania loży bądź kapituły, do której przynależą. Nieuczestniczenie w spotkaniach musi być dobrze usprawiedliwione.
6. Bracia powinni uczynić wszystko, co w ich mocy, by wspomagać innych członków w rozwijaniu ich zainteresowań, interesów i zawodów. Mogą to czynić wybierając ich do współpracy i dobrze się na ich temat wypowiadając. Kiedy dwóch lub więcej członków tej samej loży zajmuje się tę samą profesją – i jeśli jest to możliwe – niechaj stworzą partnerski układ. Tym sposobem z małych przedsiębiorstw wyrosną z czasem potężne korporacje.
7. Powinni być gorliwi w rozpowszechnianiu wszelkich traktatów, manifestów i wszelkiej innej komunikacji, którą Zakon może od czasu do czasu wydawać celem instruowania bądź emancypowania profanów.
8. Mogą darować książki i obrazy dla bibliotek domów profesów.

CZWARTY DOM

9. Każdy Brat, który posiada kopalnie, ziemie i domy w takiej ilości, iż nie jest w stanie przebywać stale na ich terenie, powinien podarować część swych własności Zakonowi.
10. Jeśli sobie zażyczy, własność ta będzie zarządzana w jego imieniu. Zwiększy to jego dochód, albowiem zarządzanie wieloma majątkami przez jedno ciało jest bardziej opłacalne niż zarządzanie małymi majątkami przez wielu ludzi.
11. Kiedy jednak weźmie się pod uwagę wielkość celu, jaki stawia przed sobą Zakon, mile widziane są donacje.
12. Każdy Brat wykaże troskę o Brata, który jest w podeszłym wieku. Nie tylko wesprze go materialnie, lecz także zadba o jego dobre samopoczucie tak, by jego ostatnie lata były radosne.

 
© Ordo Templi Orientis 2008 - 2017