Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 
Jeśli w poniższym tekście nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, napisz do kontakt@oto-pl.org Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie istotne kwestie, a także umieścić Twe pytania wraz z odpowiedziami na naszej stronie.

Spis rzeczy:
Pytania na temat Ordo Templi Orientis (O.T.O.)
Jak stare jest O.T.O.?
Tradycja powiada, iż duchowe korzenie O.T.O. sięgają 1118 roku, kiedy to powstał Zakon Rycerzy Templariuszy. Z historycznego punktu widzenia, przynajmniej według Aleistera Crowleya, bezpośrednie utworzenie O.T.O. poprzedzała działalność XVIII wiecznych zakonów różokrzyżowych. Konferencje, które doprowadziły do faktycznego utworzenia O.T.O. zostały zorganizowane w Europie w 1895 roku. To w ich trakcie zainicjowano wydawanie magazynu The Oriflamme, który w 1902 roku stał się oficjalnym periodykiem O.T.O. Konstytucję O.T.O. opublikowano w 1906 roku, a jego Manifest w 1916 roku. Więcej szczegółów na temat rozwoju O.T.O. można znaleźć w dziale historia.
Jaki związek z O.T.O. ma Aleister Crowley?
Aleister Crowley przyłączył się do O.T.O. w 1910 roku. Dwa lata później został mianowany na Wielkiego Mistrza X° Brytanii i Irlandii, a w 1922 został Zewnętrznym Przywódcą Zakonu (Outer Head of the Order, O.H.O.). Zrewidował rytuały i strukturę zakonu zgodnie z wymogami Prawa Thelemy.
Czy O.T.O. to "tajemne stowarzyszenie"?
O.T.O. zachowuje swe rytuały inicjacyjne i dokumenty w tajemnicy, nie zdradza także tożsamości swych członków. Polityka zakonu nakazuje jednak działać w zgodzie z prawami krajów, w których organizuje swe aktywności.
Jaka jest różnica pomiędzy O.T.O. a M.·.M.·.M.·.?
M.·.M.·.M.·. (Mysteria Mystica Maxima) utworzono jako brytyjską sekcję O.T.O. pod przywództwem Crowleya - Krajowego Wielkiego Mistrza. Obecnie uważa się, iż M.·.M.·.M.·. reprezentuje aspekt O.T.O., który wiąże się z inicjowaniem na stopnie pomiędzy 0° a VII°.
Na czym polegają powiązania Gnostyckiego Kościoła Katolickiego z O.T.O.?
Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.) czyli Gnostycki Kościół Katolicki został włączony do struktury O.T.O. w 1908 roku. W 1913 roku Crowley napisał Mszę Gnostycką (Liber XV) dla potrzeb E.G.C. i O.T.O. W 1920 roku E.G.C. formalnie zaakceptował Prawo Thelemy. Obecnie E.G.C. reprezentuje ten aspekt O.T.O., który wiąże się z celebracją Mszy Gnostyckiej i powiązanymi z nią rytuałami o eklezjalnym charakterze.
Czy muszę być członkiem O.T.O., by uczestniczyć w Mszy Gnostyckiej?
Członkostwo w O.T.O. nie jest wymogiem, albowiem Msza Gnostycka jest uznawana za „główną, odprawianą prywatnie i publicznie ceremonię O.T.O.” i często pozwala na pierwszy kontakt z zakonem. Niektóre lokalne ciała preferują nawiązanie kontaktu z zainteresowanymi jednostkami zanim te zostaną zaproszone do celebracji Mszy. Od wszystkich osób biorących udział w ceremonii oczekuje się, iż wezmą udział w eucharystii na końcu ceremonii. Tym, którzy chcą uczestniczyć w celebracji Mszy Gnostyckiej sugerujemy zapoznanie się z jej tekstem (Liber XV)
Czy O.T.O. posiada satanistyczny bądź antychrześcijański wydźwięk?
O.T.O. nie uznaje się ani za organizację satanistyczną, ani za antychrześcijańską. Uważamy, iż te określenia mają się nijak względem celu, dla którego istnieje O.T.O. Miast antychrześcijańskiego nastawienia preferujemy pro thelemickie: wspieramy ideały thelemy, które dotyczą wolności do religijnego i osobistego wyrażania jednostki, uwolnienia z przesądów i społecznego ucisku, a także rozwoju punktu widzenia, który wspiera dążenia do stworzenia uniwersalnego braterstwa całej ludzkości.
Czy członkowie O.T.O. praktykują czarną magię?
„Czarna magia” rozumiana jest powszechnie jako „czary” bądź „diabelstwo”, których celem jest krzywdzenie innych istot. Koncepcja „czarnej magii” jaką przedstawił Crowley jest bardziej wyrafinowana: zdefiniował ją jako działanie, które nie służy prawdziwej Woli aspiranta. Crowley twierdził ponadto, iż prawdziwa Wola jednej istoty nie może sprzeciwiać się Woli drugiej. Praktyki O.T.O. mają na celu poprawić życie jego członków, a nie ich krzywdzić. O.T.O. nie uczy rzucać klątw ani uroków, ani żadnej formy magii, której celem jest zadawanie krzywdy. Crowley, w swym klasycznym dziele, Magick Without Tears, opisuje trzy „szkoły magii”: żółtą, białą i czarną, a ich opis znacznie wybiega poza to, co z pozoru mogą sugerować ich nazwy. Podobnie magia praktykowana w obrębie "czarnej szkoły" ma się nijak do potocznie rozumianej koncepcji "czarnej magii". Nakłaniamy do dogłębnego zapoznania się z definicjami Crowleya dotyczącymi tych szkół magii.
Czy rytuały O.T.O. wiążą się ze składaniem w ofierze zwierząt?
Żadne z rytuałów O.T.O. ani E.G.C. nie wiążą się ze składaniem w ofierze zwierząt. Żaden członek zakonu nie jest nakłaniany do tego rodzaju aktywności, jednakże O.T.O. nie ma żadnych moralnych, ani religijnych rezerwacji względem praktykowania składania zwierząt w ofierze per se. Praktyka ta jest starą i uprawomocnioną religijną tradycją, którą posługiwało się wiele religii, łącznie z klasycznym pogaństwem, judaizmem, islamem i wieloma afrykańskimi oraz afro-karaibskimi religiami.
Czy O.T.O. ma związek z Wicca?
O.T.O. nie jest organizacją wiccańską, czy pogańską, jednakże systemy te wcale nie wykluczają się. Gerald Gardner, powszechnie uznawany za twórcę pojęcia „wicca” i faktycznego twórcę nowożytnego ruchu wiccańskiego, inspirował się dziełem Crowleya i był członkiem O.T.O. Wielu członków zakonu uważa się za wiccan.
Czy O.T.O. ma związek z masonerią?
O.T.O. było z początku ściśle powiązane z niektórymi rytami europejskiej masonerii, ale odseparowało się od nich już dawno temu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale historia.
Czy O.T.O. ma związek z A.·.A.·.
Tak, O.T.O. posiada formalne relacje z A.·.A.·.
Czy O.T.O. to ruch religijny?
Nie. O.T.O. jest religijną organizacją i magicznym braterstwem, które operuje w znacznie szerszym kontekście duchowej filozofii zwanej thelemą, którą technicznie można rozpatrywać jako religię.
Jak mogę stać się członkiem O.T.O.?
Przystąpienie do O.T.O. wiąże się z przejściem fizycznej ceremonii, a to oznacza, iż wpierw należy nawiązać kontakt z najbliżej położonym ciałem zakonu. Stosowna pomoc znajduje się w dziale kontakt.
Czy przystąpienie do O.T.O. wiąże się z przyjęciem jakiegoś dogmatu?
Jeśli dany kandydat zdecyduje się na pełne członkostwo poprzez inicjację na I°, wówczas musi po prostu zaakceptować Księgę Prawa bez chęci wprowadzania doń żadnych zmian. Jednakże już na poziomie Minervala oczekujemy poważnego poświęcenia związanego z pracą na rzecz wolności, o której wspomina Księga Prawa. Kandydat ma jednakże pełne prawo interpretować ów tekst i definiować jego znaczenie we własnym, prywatnym życiu jakkolwiek sobie tego zażyczy.
Jestem buddystą/katolikiem/wiccanem/druidem itp. Czy mogę zachować swe wierzenia przystępując do O.T.O.?
O.T.O. nie nakłada żadnych ograniczeń na wierzenia członków, ani też na ich przynależność do innych organizacji, które nie próbują pogwałcić praw i działań zakonu. Jednakże od członków wyższych stopni oczekuje się, iż poświęcą swój czas i energię celem wypełnienia swych zobowiązań w O.T.O.
Czy w O.T.O. nauczę się magii?
Najważniejszym celem O.T.O. na poziomie triady Człowieka Ziemi jest wtajemniczanie w misteria za pomocą rytuałów inicjacyjnych, a nie nauczanie jakiegoś szczególnego systemu magicznego. Jednakże odpowiednio zrozumiane rytuały O.T.O. stanowią bardzo istotne instrukcje, które przedstawia się w symbolicznej i alegorycznej formie. Posiadają one zarówno praktyczne jak i teoretyczne zastosowanie dla poważnych studentów magii. Celem lepszego zrozumienia nauk płynących z inicjacji, O.T.O. oferuje specyficzne podręczniki na poszczególne stopnie, które są dostępne zaraz po otrzymaniu inicjacji. Ponadto wiele lokalnych ciał organizuje klasy, seminaria, praktyczne warsztaty i oferuje całą gamę materiałów dotyczących różnych systemów i technik magicznych oraz takich powiązanych z magią zagadnień, jak kabała, joga, medytacja, dywinacja, mitologia, symbolizm, komparatywistyka religii itd.
Dlaczego członkowie O.T.O. płacą składki?
O.T.O., będąc dużą wielonarodową organizacji, nawet jeśli w dużej mierze składa się z woluntariuszy, potrzebuje finansowego wsparcia ze strony swych członków. Dane na temat finansów są dostępne wszystkim członkom.
Co otrzymam za swe składki?
Członkowie zakonu otrzymują krajowe oraz międzynarodowe newslettery, które zazwyczaj publikowane są w zależności od potrzeb. Regularność w płaceniu składek upoważnia do uczęszczania na inicjacje i inne wydarzenia organizowane dla członków o dobrej reputacji. Ponadto, dzięki temu mają oni prawo na otrzymanie inicjacji na następny stopień, kiedy poczują, iż są na to gotowi, a także przywilej na wprowadzanie innych kandydatów, kiedy tylko przejdą na I°.
Natrafiłem na stronę Petera Koeniga, w której wiele kwestii na temat O.T.O. przedstawiono w ciemnym świetle. O co w tym wszystkim chodzi?
Strona ta, aczkolwiek prezentowana jako kompendium wiedzy na temat O.T.O., za takowe nie może być uznana. W kontekście informacji stricte historycznych większość materiałów posiada stosunkowo dużą wartość (lecz nie może stanowić bazy źródłowej), lecz kiedy jej autor rozprawia o czasach nam współczesnych już na pierwszy rzut oka wychodzi na jaw jego niezrozumiała wrogość do O.T.O. Posiada on tendencję do wyrywkowego prezentowania materiału, który dotyczy głównie kwestii administracji zakonnej, a nie pryncypiów O.T.O. i ich egzekucji w rzeczywistym świecie. Herr Koenig z premedytacją fanatyka skupia się na wyławianiu małych skandali i obrzucaniu członków zakonu imperatywami, co naukowcowi z pewnością nie przystoi. Radzimy ostrożność w studiowaniu materiałów zawartych na tej stronie, bowiem część z nich przywodzi na myśl niektóre „naukowe” metody stosowane przez inkwizytorów.
Pytania na temat thelemy i Aleistera Crowleya
 
Czym jest thelema?
Pełniejsza odpowiedź na to pytanie znajduje się w dziale thelema. W skrócie, thelema jest religijno-magiczno-filozoficznym systemem stworzonym po otrzymaniu przez Aleistera Crowleya tekstu Księgi Prawa w 1904 roku. Najistotniejsze pryncypia thelemy zawierają się w dwóch frazach pochodzących z Księgi Prawa: „Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem” oraz „Miłość jest prawem, miłość podług woli.”
Co to znaczy „thelemita”?
Określenie to stworzył Francois Rabelais w 1534 roku, a można interpretować je na wiele różnych sposobów. Crowley używał je w kontekście osoby, która „zaakceptowała Prawo” wyłożone w Księdze Prawa i aktywnie pracuje w obrębie „trzech stopni” systemu thelemy, o których również wspomina ów tekst.
Czy Crowley był satanistą?
Aleister Crowley był badaczem, który z pomocą systematycznej metody naukowej eksplorował różne religijne praktyki, techniki oraz doktryny. W tym kontekście zajmował się tak samo Szatanem, jak i Chrystusem, Marią Dziewicą, różnymi bóstwami egipskimi i hinduskimi, Jehową, Allachem i innymi boskimi personifikacjami, które bezpośrednio przynależą do thelemy. Crowley był nieraz ateistą, nieraz politeistą, czasem monoteistą, innym razem panteistą, satanistą, chrześcijaninem, joginem, kabalistą, muzułmańskim mistykiem, buddystą i poganinem. W 1904 roku został prorokiem Nowego Eonu i twórcą ruchu zwanego thelemą.
Czy Crowley naprawdę składał w ofierze dzieci?
Nie. Crowley nigdy nie składał ani nie propagował podobnych praktyk. Najczęściej cytowane jego aluzje dotyczące składania w ofierze dzieci (patrz Magick in Theory and Practice, rozdział XII) stanowiły metaforę dotyczącą szczególnej techniki magii seksualnej, która nie ma na celu skrzywdzenia żadnej istoty, ale odwrócenie seksualnej energii od idei fizycznej reprodukcji i skupienie jej na osiągnięciu innych celów. „Dziecko” składane w ofierze w trakcie tej praktyki jest niczym innym jeno szczególną manifestacją Woli maga, nie zaś ludzką istotą. Ofiara z człowieka w każdej formie jest wroga pryncypiom thelemy, bowiem gwałci prawo każdej jednostki do tego, by żyć w sposób, w jaki pragnie.
Co oznacza skrót „e.v.” który w wielu artykułach widnieje zaraz po datach?
Thelema posiada swój własny kalendarz, ale obecnie używany jest raczej w kontekście ceremonialnym. W chrześcijaństwie te lata, które następują po tradycyjnie przyjętej dacie narodzin Chrystusa określa się jako „A.D.”, czyli „Anno Domini”, co oznacza „rok pański.” Ci uczeni, którzy nadal używają kalendarza gregoriańskiego, a nie chcą popadać w podobny sektarianizm używają angielskiego zwrotu „C.E..” („Common Era”, czyli „powszechna era”). Niektórzy używali jego łacińskiego odpowiednika, "E.V." („Era Vulgaris”). Crowley ustanowił tradycję polegającą na używaniu tego ostatniego zwrotu, kiedy w swych pismach odnosił się do dat z kalendarza gregoriańskiego. Tradycja ta jest praktykowana po dzień dzisiejszy.
Co oznacza „93”?
Stare języki hebrajski oraz greka nie posiadały liczebników, a cyfry wyrażano z pomocą poszczególnych liter alfabetu, którym przypisano różną wartość liczbową. Tym oto sposobem możemy pozyskać wartość liczbową każdego wyrazu bądź frazy, którą zapiszemy w tych językach. Nauka dotycząca tego typu wartości nazywa się „gematria”. Greckie słowa: Θελημα - „wola” oraz Αγαπη - „miłość”, posiadają tę samą wartość wynoszącą 93. Liczba ta stanowi symboliczne wyrażenie zasady Woli („Czyń wedle swej woli będzie całym Prawem”) i Miłości („Miłość jest prawem, miłość podług woli”). Crowley zalecał używanie obu tych fraz jako thelemickich pozdrowień i pożegnań. Obecnie wielu thelemitów używa „93” jako krótszego i nieformalnego ich odpowiednika.
© Ordo Templi Orientis 2008 - 2018